Ambassadör - Norrköping

Teksommar + Visualiseringscenter C

Deltagarna på Teksommar utmanas i deras nyfikenhet,
problemlösning och samarbetsförmåga inom ramen för teknik.


Visualisering är ett område som är extremt tekniktungt. Att bidra till en framtid med fler ingenjörer och teknikintresserade, inte minst inom visualisering, gynnar alla i samhället.


Med Visualiseringscenter Cs långa erfarenheter som Science center får Teksommar genom ambasadörsskapet ett ovärdeligt stöd. Ett stöd som når ut till alla deltagare på Teksommar.

Verksamhet

Visualiseringscenter C har sin utgångspunkt i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.


Science Centret har 100 000+ besökare varje år.

Centret inrymmer interaktiva utställningar, en domteater (filmvisning i 360°), VR-Arena, restaurang & cafe, samt reception och butik.


Det primära målet med verksamheten är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar.